Ieeja reģistrētiem lietotājiem
Vārds:
Parole:
     Paroles atgūšana
 
Ziņas
Lasīt šo jaunumu 03.Jūnijs 2016

CRC aicina darbā CRC Sia (ATEA grupa) aicina darbā: SERVISA MENEDŽERI

Lasīt šo jaunumu 02.Septembris 2014

Izpārdošana Sia CRC pārdod par grandiozi zemu cenu demo eksemplāru iekārtu XEROX Color Qube 9201.

Lasīt šo jaunumu 01.Jūnijs 2016

Servisa meistari iesaka...   Neaizmirstiet savlaicīgi parūpēties par savu biroja tehniku un periodiski veikt kopētāja apkopes darbus!

Lasīt šo jaunumu 10.Janvāris 2013

Xerox Phaser 7800 Beidzot! Xerox ir uzsākusi printeri, kas var drukāt uz materiāla 350 g/m2! Lasīt vairāk ...

Lasīt šo jaunumu 03.Augusts 2012

DRUPA 2012 Стенд корпорации Xerox на выставке DRUPA 2012 посетило более 100 000 человек...   Читайте подробнее...

Lasīt šo jaunumu 02.Aprīlis 2015

XEROX Color 800/1000 XEROX COLOR 800/1000: Xerox Color 800/1000 обеспечат полный цикл производства книг толщиной до 400 страниц

Lasīt šo jaunumu 01.Augusts 2012

XEROX COLOR 550/560 XEROX COLOR 550/560: Даже капризные будут довольны !

Lasīt šo jaunumu 01.Augusts 2012

XEROX COLOR 550/560 XEROX COLOR 550/560: Poligrāfijas uzdēvumus universālais risinājums

Lasīt šo jaunumu 20.Jūlijs 2012

Ofsets vai digitālā druka  Оффсет или цифровая печать? Конкуренция или единство противоположностей? Что делать с тиражами катастрофически малого размера? Точка зрения университетских печатников из Санкт-Перербурга (Россия).

Lasīt šo jaunumu 20.Jūlijs 2012

Xerox 700i Pro Компания Xerox выпустила рынок обновленные версии полноцветных ЦПМ Xerox 700/700PRO – Xerox 700i и Xerox 700i PRO. В машинах реализованы дополнительные возможности: двустороння печать на материалах плотностью до 300 г/м2

 

Par CRC servisu
Xerox C123

Par CRC servisa centra pakalpojumiem
Kopētāju tehniskā apkope
Lāzera un tintes printeru tehniskā apkope
Faksa aparatu un daudzfunkcionalo iekārtu tehniskā apkope
XEROX iekartu garantijas remonti
Servisa centra vēsture un adreses
Servisa pieprasījums
Kārtridžu uzpilde un atjaunošana
Rezerves daļas pārdošana


CRC SERVISA CENTRA PAKALPOJUMI

Pecgarantijas remonts, tehniskā apkope un diagnostika XEROX, HP, CANON, SAMSUNG, ROWE ražotajām iekārtām, XEROX, SAMSUNG, ROWE (ROWE platformāta skeneri) tehnikas garantijas remonts:

Analogās un digitālās kopējamās iekārtas (CANON, XEROX)
Multifunkcionālās iekārtas ar lāzera un tintes izdruku (CANON, XEROX, SAMSUNG, HP)
Lāzerprinteri (CANON, XEROX, SAMSUNG, HP)
Krāsu lāzerprinteri (CANON, XEROX, SAMSUNG, HP)
Tintes printeri (CANON, HP)
Profesionālie tintes printeri (CANON, HP)
Biznesa klases tintes printeri (HP)
Faksa aparāti ar lāzera un tintes izdruku (CANON)
Lielformāta tintes printeri (ploteri) (CANON, XEROX, HP)
Lielformāta lāzera printeri (ploteri) (XEROX)
Lielformāta skeneri (ROWE SCAN 600)
Digitālās drukas poligrāfijas iekārtas XEROX (Xerox Docucolor 12, Docucolor 250/252/700)
Izejmateriālu piegāde (toneri, kārtridži, papīrs utt.)

Diagnostikā ietilpst:

-defektīvās detaļas noteikšana, bet ne tās nomaiņa. Par diagnostiku jāmaksā arī tādā gadījumā, ja klients pēc defekta noteikšanas atsakās no iekārtas remonta.

Iekārtas tehniskajā apkopē ietilpst:
Analogie un digitālie kopētāji:

Optikas tīrīšana
Mehānisko mezglu tīrīšana un eļļošana
Papīra padeves ruļļu tīrīšana
Putekļu attīrīšana no iekšpuses

Regulāri maināmo detaļu nolietojuma pārbaude
Mehānisko mezglu regulēšana
Elektrisko mezglu regulēšana


Lāzera printeri, faksa aparāti un daudzfunkcionālas iekārtas
ar lāzera izdruku:

Optikas tīrīšana
Lāzera mehānisma tīrīšana
Mehānisko mezglu tīrīšana un eļļošana
Papīra padeves ruļļu tīrīšana
Putekļu attīrīšana no iekšpuses

Regulāri maināmo detaļu nolietojuma pārbaude

Tintes printeri, ploteri, faksa aparāti un daudzfunkcionālas iekārtas ar lāzera izdruku:

Kasetņu attīrīšanas mehānisma tīrīšana
Mehānisko mezglu tīrīšana un eļļošana
Mehānisko mezglu regulēšana
Papīra padeves ruļļu tīrīšana
Putekļu attīrīšana no iekšpuses
Regulāri maināmo detaļu nolietojuma pārbaudeApkopes tiek veiktas gan pēc izsaukuma, gan arī pastāvīgi, biroja tehnikas apkopes līgumā noteiktajos termiņos. Visbiežāk, tās attiecas uz kopētājiem, lāzera un tintes faksiem, lāzera un tintes printeru, adatu printeriem, kā arī datoru apkopi.

Garantijas remonts:
- SIA CRC servisa centrs nodrošina garantijas servisu XEROX, SAMSUNG ofisa tehnikai un ROWE - platformāta skeneri ROWE SCAN 600.

Nododot preces GARANTIJAS remontā:
Jāiesniedz pirkumu apliecinošs dokuments (kases čeks, maksājuma uzdevums rēķins/pavadzīme).
Jāiesniedz ražotāja vai pārdevēja pareizi aizpildīts garantijas talons. XEROX un SAMSUNG tehnikai obligāts ražotāja garantijas talons .
Preces jāiesniedz pilnā komplektācijā, ieskaitot iekārtu draiveru diskus un programmu instalācijas.
Precīzi jānorāda informāciju par defektiem un bojājumiem.
Pieņemot preces GARANTIJAS remontā:
Servisa centra darbinieks reģistrē PRECI, tā komponentus un bojājumus servisa datu bāzē un izsniedz SERVISA ZIŅOJUMU.
Klients parakstās par servisa ziņojuma saņemšanu.

Saņemot preces pēc remonta:
Klients uzrāda servisa ziņojumu un parakstās par preces saņemšanu.
XEROX un SAMSUNG tehnikas garantijas saistībasXerox C123 remonts
Garantijas bezmaksas remonts tiek veikta XEROX un SAMSUNG autorizētā servisa centrā, ja aparātam tiek konstatēts defekts, kurš radies ražotāja vainas dēļ.
Šī garantija nesedz iespējamos zaudējumus no peļņas neiegūšanas, izdevumiem iekārtas pagaidu nomaiņai, datu zaudēšanas un citus tiešos vai netiešos zaudējumus, kas saistīti ar iekārtas bojājumu.
XEROX un SAMSUNG nepiešķir garantijas uz patērējamo materiālu, kā arī resursu daļu un elementu derīguma termiņu. Resursa daļas un elementi ir jebkādas daļas un elementi, kuru resurss ir atkarīgs no kopēšanas un/vai drukāšanas apjoma un kuri saskaņā ar iekārtas ražotāja tehnisko dokumentāciju obligāti jānomaina pēc kopiju/izdruku noteikta daudzuma izgatavošanas (piemēram, gumijas detaļas, uzsildīšanas un piespiešanas ruļļi, attīrīšanas naži, siksnas, filtri u.t.t.); patērējamie materiāli ir toneris, tonera kasetes, nesējs, fotoreceptori, kopēšanas/drukāšanas kasetes , eļļa.
Garantijas darbos netiek iekļauti tādi darbi kā:
- tīrīšana, regulēšana, parametru iestādīšana, aparāta un tā mezglu regulēšana (profilaktiskie darbi);
- patērējamo materiālu nomaiņa;
- programnodrošinājuma uzstādīšana pasūtītāja datoru tīklā.
Garantija neattiecas uz visiem programmatūras veidiem, kuras nāk līdzi ar iekārtu vai arī ir papildus uzstādīta.
Bezmaksas garantijas remonts netiek veikts iekārtām, kuras nav tikušas izmantotas saskaņā ar lietošanas instrukciju un rokasgrāmatu, vai arī pārkāpti šie lietošanas noteikumi.
- Ja ir izmantoti neorģinālie izejmateriāli vai rezerves daļas;
- Nav veikti periodiskie profilakses darbi;
- Ir mehāniski bojājumi
- Gadījumos kad ir notikuši nepārvaramas varas apstākļi (ugunsgrēks, dabas stihijas, u.t.t.)

Iekārtas lietošanas noteikumi paredz periodisko profilaksko darbu veikšanas nepieciešamību garantijas termiņa laikā. Minētos darbus veic par maksu XEROX un SAMSUNG kompānijas autorizētā servisa organizācija.
Garantijas darbība tiek pārtraukta gadījumā, ja iekārtu remontēja persona, kas nav XEROX un SAMSUNG kompānijas sertificēta.
Visas pēc garantijas nomainītās detaļas ir XEROX un SAMSUNG kompānijas īpašums, un tās jāatgriež pēc pirmā pieprasījuma.
Saistības sakarā ar šo garantiju pilda Autorizētā servisa organizācija, kura ir norādīta šajā Garantijas kartē.


GARANTIJAS saistības nav spēkā:

Ja PRECE pirkta no trešās personas, izņemot gadījumus, ja garantijas talonā SPECIĀLAJOS NOTEIKUMOS ir norādīts savādāk.
Ja ir beidzies GARANTIJAS termiņš.
Ja PRECE nav piegādātāja komplektācijā.
Ja uz PRECES korpusa vai iepakojuma redzamas mehānisko bojājumu vai šķidrumu pēdas.
Ja PRECE tikusi lietota, neievērojot tās lietošanas noteikumus un tas tiks konstatēts RAŽOTĀJA sertificēta inženiera rakstveida izziņā, kuri norādīti RAŽOTĀJA dokumentācijā.
Ja PRECI ir remontējusi, modificējusi vai izmainījusi cita persona, izņemot RAŽOTĀJU vai attiecīgā ražotāja autorizētā trešā persona. Xerox CentreWare Web

PAR SERVISA CENTRA SERVISU
SIA CRC serviss nodrošina kvalitatīvu biroja tehnikas servisu no 1994. gada. No 1994 līdz 2005 gada Sia CRC oficiāli ir autorizēts veikt garantijas un pēcgarantijas servisa darbus CANON tehnikai (izņēmot fototehniku). Sākot no 2005 gada Sia CRC ir autorizēts XEROX, no 2012 gada - SAMSUNG un no 2013 gada - ROWE (skeneri) produkcijas servisa centrs Latviā, tādejādi nodrošinot kvalitatīvu garantijas un pēcgarantijas tehnikas remontus un apkopes. Servisa inženieri ir beiguši kvalifikācijas paugstināšanas kursus un ir ieguvuši sertifikātus par tiesībām apkopt CANON un XEROX biroja tehniku. Mums ir divi servisa centri no kuriem viens atrodas Rīgā, bet otrs Daugavpilī un servisa atbalsta filiāles Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē.
Servisa inženieri papildus apmeklējot apmācības un kvalifikācijas kursus ir specializējušies arī HP, EPSON un citas ofisa tehnikas remontos un tehniskajās apkopēs. Katram servisa inženierim ir dienesta transporta līdzeklis, līdz ar to varam nodrošināt servisa darbinieka ātru ierašanos pie klienta, lai mūsu klienta birojā nenotiktu biroja tehnikas dīkstāve brīdī, kad klientam ir aktuāli drukas, kopēšanas un skenēšanas darbi. Patreiz servisā strādā 7 kvalificēti servisa inženieri.
No 2004. gada 30. maija SIA CRC strādā jaunajā ofisā, kurš ir ērtāk pieejams klientiem, jo atrodas blakus pilsētas centram ar ērtu piebraukšanu un automašinas novietošanu.

Servisa centrs Rīgā, Daugavpils iela 45, t. 67814939

Servisa centrs Daugavpilī, Alejas iela 76, t. 65427273
REZERVES DAĻAS PĀRDOŠANA

SIA CRC ir papildus pievērsusi uzmanību rezerves daļu tirdzniecībai. Ja Jūs esat neliels vai arī liels IT uzņēmums, kurš nodrošina atbalstu saviem klientiem un veic biroja tehnikas remontu, bet apjomi nav lieli, lai uzturētu pašiem savu rezerves daļu krājumu, tad Jums ir izdevīgi iegādāties rezerves daļas biroja tehnikai ( Xerox, HP, Canon ) pie mums. Mūsu noliktavā atrodas liels rezerves daļu sortiments. Ja Jums interesejošā rezerves daļa nav mūsu noliktavā, to ir iespējams pasūtīt. Informācija par cenām un rezerves daļu pieejamību:

Elviss Bruzinskis
SIA CRC Servisa menedžeris
Daugavpils 45, Rīga t. +371 67814937,
fakss. +371 67814929, e-mail: elviss.bruzinskis@crcb2b.lv